Practica master

 

În atenţia masteranzilor studii universitare de Master anul universitar 2023/2024

Practica de specialitate pentru masteranzii se desfăşoară conform Regulamentului privind stagiile de practică.

 

Master Puterea executivă și administrația publică - anul I 

Practica de specialitate se desfăşoară în perioada 07 – 31.05.2024 (4 săptămâni).

Master Puterea executivă și administrația publică - anul II 

Elaborarea lucrării de disertație - perioada 27 – 31.05.2024 (o săptămână).

Master Sistemul informațional contabil în asistarea deciziilor - anul II

Practica de specialitate  se desfăşoară  în perioada 22.04 - 18.05.2024 (4 săptămâni).

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație anul II perioada 20 – 31.05.2024 (2 săptămâni).

Pentru disciplina “Practica de specialitate”

Masteranzii sunt rugați să transmită o cerere (anexa 1) pe adresa de email secretariat@univath.ro la începutul semetrului al II lea, cererea cu opţiunea în vederea desfăşurării stagiului de practică la unul dintre partenerii cu care Universitatea Athenaeum are încheiate convenţii cadru (conform listei prezentată mai jos).

Masteranzii care doresc să efectueze practica în organizaţiile în care sunt încadraţi în muncă (dacă își desfășoară activitatea în domeniul programului de master urmat, sau dacă organizația respectivă are departamente în domeniul programului de master) vor transmite universității o cerere (anexa 2) în vederea încheierii unei convenții cadru cu organizația respectivă.

Documentele care vor fi prezentate la colocviul de practică sunt: caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică corespunzătoare specializării urmate) şi raportul tutorelui vizat de partener.

Documentele menţionate se regăsesc aici pe site.

Masteranzii vor susţine colocviul în perioada 03 - 15.06.2024.

Disciplina “Stagiu pentru elaborarea lucrarii de disertație” 

Studenţii se vor documenta în vederea elaborării lucrării de disertație, urmând să susţină colocviul conform planificării care se va afişa ulterior, în cadrul căruia se va prezenta lucrarea de disertație.

Masteranzii vor prezenta cele 2 capitole din lucrarea de disertație în perioada 03 - 15.06.2024.