Programe Postuniversitare

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Universitatea Athenaeum organizează în baza Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.3163/1.02.2012 programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Sunt organizate în strânsă legatură cu dinamica pieţei muncii, pentru dobândirea unor competenţe pe care universitatea este abilitată să le formeze solicitanţilor.

Prin programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se oferă absolvenţilor ciclului de licenţă o diversitate de specializări, să răspundă nevoilor actuale de perfecţionare şi integrare socială.

Programele postuniversitare vizează actualizarea, dezvoltarea şi perfecţionarea unor competenţe ale calificării universitare din standarde ocupaţionale aferente unor ocupaţii care pot fi practicate doar de un absolvent de studii superioare.

Universitatea Athenaeum organizează  şi desfăşoară următoarele programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:

   new icon  Digitalizarea și securitatea informației în instituțiile publice și mediul de afaceri

  • Economia afacerilor şi managementul riscurilor.
  • Guvernanţa, managementul riscurilor şi sistemul de control.
  • Managementul performanţei în dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
  • Mediarea bancară, comercială şi fiscală.
  • Asigurări şi reasigurări.