Etica Universitara

COMPONENȚA COMISIEI DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE

PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ

la nivelul Universităţii ,,Athneaeum” din Bucuresti

în anul univ. 2023 – 2024

Comisia de etică şi deontologie profesională universitară

Lect.univ.dr. Manea Liliana – Președinte

Conf.univ.dr. Bezeriță Luciana – Membru

Asist.dr. Bindileu Iuliana  – Membru

Dobrin Miruna Maria – Student -Membru

 

La adresa de email: sesizaricomisiadeetica@univath.ro pot fi depuse sesizări privind încălcarea normelor de etică universitară sau alte disfuncţionalităţi privind activitatea didactică şi administrativă.

Nu se vor lua în considerare sesizările anonime.

Sesizarea se va întocmi conform formularului de mai jos.