Alumni

sigla alumni

 

Asociaţia Alumni UATH îşi propune ca membrii ei să rămână conectaţi, să ofere sprijin şi să se sprijine reciproc în promovarea valorilor culturale, a ştiinţei şi a civilizaţiei.

Asociaţia are ca scop stabilirea relaţiilor de colaborare între universitate şi absolvenţii săi, din toate domeniile şi de pretutindeni.

Legătura cu absolvenţii universităţii este un motiv de mândrie, un imbold şi pentru actuali studenţi.

Un mod relevant al posibilităţilor de dezvoltare profesională a celor ce au fost la fel ca ei şi totodată un model spre care tind în pregătirea lor.

Absolvenţii Universităţii Athenaeum au posibilitatea de a ţine legătura cu cadrele didactice, foştii colegi şi personalul din universitate şi prin intermediul adresei de e-mail absolventi@univath.ro pusă la dispoziţia lor.

La 33 de ani de la înfiinţarea universităţii noastre, Asociaţia Alumni UATH iniţiază şi implementează programe care dezvoltă comunitatea absolvenţilor.

Vă invit să luaţi parte la constituirea comunităţii “ALUMNI” din Universitatea Athenaeum prin intermediul acestei pagini de web.

Să nu uităm cheia devizei de la început a Universităţii “Garanţie şi performanţă în carieră”.

In vederea constituirii bazei de date cu absolvenţii Universităţii “Athenaeum”din Bucureşti, precum şi pentru îmbunăţatirea calităţii serviciilor educaţionale oferite de către universitate, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a completa - formularul de evidenţă a încadrării profesionale a absolvenţilor - şi să-l trimiteţi completat la adresa de e-mail absolventi@univath.ro

Mulţumim pentru colaborare.

 

Poveşti de success!

Mihaela Dimitrescu

Privind retrospectiva, către anul 1990 în care am fost studentă la Facultatea de Finanţe Contabilitate şi Informatică din cadrul Universităţii Athenaeum., mă gândesc cu nostalgie la ziua în care un dascăl mi-a spus despre relaţiile profesionale şi de dezvoltare a carierei ce se pot dezvolta într-o instituţie, că managementul resurselor umane sunt nişte lucruri interesante care se studiază la o facultate.

Nu m-am simţit jignită şi nici afectată, ba chiar am simţit că în spatele frazei, se ascundea un mesaj, venit din partea cuiva care avea încredere în şansele şi potenţialul meu.

M-am hotărât şi în 3 zile eram cu dosarul în mână să mă înscriu la examenul de admitere la facultatea de Finanţe Contabilitate şi Informatică, fapt care mi-a dat curaj să mă îndrept înspre uşa deschisă pe care o oferea învăţământul privat din România anilor 1990. Totul era să vrei, să ai încredere în tine şi să urmezi calea fără să te uiţi înapoi.

Universitatea Athenaeum a fost şi este pentru mine o şcoală pentru viaţă. Am muncit mult şi împreună am pus mult suflet pentru ca numele instituţiei să se înscrie printre cele prestigioase. Eram egali, eram solidari în ideea introducerii unui învăţământ privat eficient ca produs uman.

Toată activitatea mea se leagă de dezvoltarea umană, de acea valore adevărată, pe care trebuie să o regăsim prin educaţie şi formarea continuă în fiecare dintre noi.

În continuare m-am gândit să dau examen de admitere la doctorat în cadrul Institul Naţional de Cercetări Economice din cadrul Academiei Române.

Astăzi sunt conferenţiar universitar dr. la Universitatea Hyperion din Bucureşti.

“Lucrez cu oameni şi pentru oameni”.

Conf.univ.dr.Mihaela Dimitrescu

Universitatea Hyperion