Programe Postuniversitare

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Universitatea Athenaeum organizează în baza Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.3163/1.02.2012 programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Sunt organizate în strânsă legatură cu dinamica pieţei muncii, pentru dobândirea unor competenţe pe care universitatea este abilitată să le formeze solicitanţilor.

Prin programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, se oferă absolvenţilor ciclului de licenţă, specializări care să răspundă nevoilor actuale de perfecţionare și integrare socialăProgramele postuniversitare vizează actualizarea, dezvoltarea şi perfecţionarea unor competenţe ale calificării universitare din standarde ocupaţionale aferente unor ocupaţii care pot fi practicate doar de un absolvent de studii superioare.

Universitatea Athenaeum organizează  și desfăşoară următoarele programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:

   new icon Buna guvernare în adminsitratia publică

                Strategii de dezvoltare durabilă - calificarea Expert dezvoltare durabilă

                Managementul calității serviciilor de sănătate

                Digitalizarea și securitatea informației în instituțiile publice și mediul de afaceri

Image
brosura programe postuniversitare