Mai 2021

1. Universitatea “Athenaeum” din Bucureşti, are plăcerea de a vă invita să participaţi la cea de-a XII-a Conferinţă Ştiinţifică Internaţională cu tema “PROVOCĂRI ALE ECONOMIEI MODERNE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII”. 20 mai 2021
2.

SESIUNEA CERCURILOR ȘTIINŢIFICE STUDENŢEȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINŢE ECONOMICE

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ.

21 mai 2021