Prezentare program master Ctb Audit si Consultanta

Misiunea şi respectiv obiectivul programului constă în pregătirea de specialişti cu studii superioare aprofundate în domeniul contabilităţii financiare şi manageriale pentru entităţi economice în orice domeniu de activitate, capabili să opteze pentru o politică contabilă, fiscală sau juridică care să rezolve eficient problematica complexă a deciziilor la nivelul acestor entităţi.

Programul de master CONTABILITATE, AUDIT ŞI CONSULTANŢĂ se încadrează în domeniul contabilitate şi îşi propune să formeze specialişti de înaltă clasă, iniţiaţi în studiu şi analiza problemelor contabilităţii, auditului financiar şi managementului.

Acest program urmăreşte desăvârşirea formării unor specialişti capabili să răspundă la un nivel superior cerinţelor actuale ale instituţiilor din sectorul public sau privat.

Programul de master CONTABILITATE, AUDIT ŞI CONSULTANŢĂ se adresează în primul rând absolvenţilor specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi are perspective certe de integrare în activitatea practică în domeniul gestiunii şi consultanţei fiscale la nivel naţional şi internaţional, auditului intern , expertiză contabilă şi control intern.