Consiliul de Cercetare Ştiinţifică

Director Centrul de Cercetare Ştiinţifică - Conf.univ.dr. Mitran Daniela

Membru - Prof.univ.dr. Vasile Emilia

Membru - Conf.univ.dr. Radu Brînduşa

Membru - Conf.univ.dr. Simion Dănuţ

Membru - Lect.univ.dr. Dumitrescu Cătălin

Secretar Ştiinţific - Lect.univ.dr.Manea Liliana