Acte necesare inscriere

Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele:

Studii universitare de licenţă:

- Diploma de bacalaureat (original şi copie);
- Certificatul de naştere (copie);
- Certificatul de căsătorie (copie);
- Adeverinţă medicală (apt pentru învăţământul superior);
- 3 fotografii tip Carte de Identitate;
- copie Carte de Identitate;
- un dosar plic.

Studii universitare de master:

- Diploma de licenţă (original şi copie);
- Certificatul de naştere (copie);
- Certificatul de căsătorie (copie);
- Adeverinţă medicală (apt pentru învăţământul superior);
- 3 fotografii tip Carte de Identitate;
- copie Carte de Identitate;
- un dosar plic.

Image
ADMITERE 2022