Cuvantul Decanului

decan_ap

Dragi studenți,

Facultatea de Administrație Publică, izvorâtă dintr-o necesitate a dezvoltării vieții social–economice românești, a alinierii la standardele europene în domeniu, funcționează în structura Universității Athenaeum, universitate care tocmai a sărbătorit 31 de ani de existență.

Dobândirea competențelor profesionale în domeniul administrației publice prin finalizarea studiilor de licență şi masterat vă vor face mai competitivi în executarea cu responsabilitate, în condiţiile de autonomie şi asistenţă calificată a sarcinilor.

Competenţele dobândite vă vor da posibilitatea să participaţi la procesul de transformare a administraţiei publice locale şi centrale din societatea românească într-un serviciu supus rigorilor pieţei şi al cetăţenilor în actori ai pieţei, obiectiv al unei guvernări moderne.

Oferta noastră cuprinsă în programele de studiu de licenţă şi masterat asigură o bună pregătire socio-profesională tuturor celor care doresc să îşi construiască o carieră în structurile administrative locale şi centrale. Cunoştinţele dobândite în cadrul studiilor de licenţă şi masterat vă asigură acele calităţi care permit să intrți în rândul acelora care vor asigura funcţionarea unei administratii publice româneşti moderne, flexibile şi eficiente ca o condiţie esenţială a transformării structurale a societăţii românesti, a realizării unei reforme profunde în toate domeniile vieţii social-economice, a creşterii rolului cetăţeanului în luarea deciziilor la nivel local şi central.

Programele noastre se adresează tuturor celor care iși doresc să lucreze sau lucrează în instituțiile, autoritățile și agențiile publice naționale, locale sau europene, precum și tuturor persoanelor interesate să participle la un proces educaţional performant menit să pregăteasca specialişti cu studii superioare și cu o înaltă calificare în domeniul serviciilor specifice administrației publice.

 Decan

Conf.univ.dr. Brînduşa Mihaela RADU