Practica licenta

Informații despre Practică anul universitar 2022/2023

 

În atenţia studenţilor anului II

Practica de specialitate pentru studenții din anul II toate specializările, se desfășoară conform regulamentului în perioada 15.05 – 03.06.2023 şi va avea o durată de 3 săptămâni.

Se finalizează cu susţinerea colocviului în sesiune, conform planificării care se va afişa ulterior.

Studenţii vor prezenta caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică corespunzătoare specializării urmate), convenția de practică şi raportul scris al tutorelui.

Documentele menţionate se regăsesc aici pe site.

 

În atenţia studenţilor anului III

Practica pentru studenţii din anul III se desfăşoară conform regulamentului:

Specializarea Administrație Publică

Disciplina “Practica de specialitate” 15.05 – 21.05.2023 (o săptămână)

Se finalizează cu susţinerea colocviului în sesiune, conform planificării care se va afişa ulterior.

Studenţii vor prezenta caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică  corespunzătoare specializării urmate),Convenția de practică și Raportul tutorelui care atestă efectuarea stagiului de practică, într-o instituție publică/companie.

 

Disciplina“Practică pentru elaborarea lucrarii de licenţă” pentru Specializarea Administrație Publică 22.05 – 03.06.2023 (1 săptămână).

Disciplina“Practică în vederea elaborării lucrarii de licenţă” pentru Specializarea Specializarea Management 22.05 – 03.06.2023 (2 săptămâni).

Disciplina“Pregătire lucrare de licenţă” pentru Specializarea Contabilitate și Informatică de gestiune 22.05 – 03.06.2021 (2 săptămâni).

Disciplina“Elaborarea lucrarii de licenţă” pentru Specializarea Informatică economică; 22.05 – 03.06.2021 (2 săptămâni).

Studenţii se vor documenta în vederea elaborării lucrării de licenţă, urmând să susţină colocviul conform planificării care se va afişa ulterior, în cadrul căruia se vor prezenta 2 capitole din lucrarea de licenţă.

Documentele menţionate se regăsesc aici pe site.

 

Studenții care nu au unde să efectueze stagiul de practică sunt rugați să trimită un email pe adresa secretariat@univath.ro în vederea repartizării lor.