Prezentare program master PEAP

Misiunea programului constă în furnizarea de cunoştinţe şi aptitudini menite să formeze viitorii absolvenţi în domeniul juridic, administrativ, în fundamentarea strategiilor economice, având în vedere impactul instrumentelor publice naţionale şi europene asupra evoluţiei societăţii româneşti.

Programul de master completează obiectiv şi pragmatic paleta ofertei educaţionale existente şi corespunde unor necesităţi reale identificate la nivelul puterii executive şi a administraţiei publice.