Centrul de Cercetare

Activitatea de cercetare în Universitatea Athenaeum se desfășoară conform documentelor strategice şi planurilor anuale aprobate de Senatul Universității.

Activitatea de cercetare ştiinţifică, consultanţă, expertiză şi alte servicii ştiinţifice se desfăşoară la nivelul Departamentelor şi a Centrului de cercetare, în baza unui regulament propriu.

Finanțarea activității de cercetare științifică este asigurată din fonduri proprii sau atrase prin câstigareaunor contracte cu mediul de afaceri și proiecte finanțate din fonduri publice sau europene. 

Învăţământul prin cercetare este conceput ca o metodă modernă de predare – învăţare şi de asimilare a noilor cunoştinţe, prin care completăm şi sporim eficienţa învăţământului. În cadrul acestei practici didactice oferim studenţilor posibilitatea să înveţe prin descoperire, prin intensificarea dialogului şi comunicării orale, prin învăţământ interactiv, prin investigaţii proprii, prin elaborarea individuală de referate, eseuri, alte lucrări.

În universitate, cadrele didactice şi studenţii desfăşoară o activitate ştiinţifică laborioasă, coordonată de către Centrul de Cercetare Ştiinţifică al Universităţii „Athenaeum”. Rezultatele acestei activităţi se regăsesc în lucrări publicate.

Centrul de Cercetare Ştiinţifică al Universităţii "Athenaeum" din Bucureşti este atestat prin Decizia ANCS nr.9692/04.07.2008. 

Centrul de Cercetare Ştiinţifică este constituit ca o structură de cercetare fundamentală şi aplicativă, propunându-şi să dezvolte cercetări multidisciplinare din domenii cum sunt: 

• analiză economico-financiară, analiza şi evaluarea capitalului uman, diagnosticul şi strategia firmei;

• contabilitate internaţională, epistemologie şi teorie contabilă, contabilitate şi control de gestiune, audit, guvernanţă corporativă;

• informatică de gestiune, sisteme informatice de asistare a deciziilor, sisteme de gestiune a bazelor de date; e-learning, e-commerce;

• dreptul afacerilor, contracte comerciale.