Cuvantul Decanului

decan_cig

 

 

 

 

 

Dragi studenți,

Cu o tradiție câștigată prin preocupările în ceea ce privește dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță,  Facultatea de Științe Economice și-a dobândit an de an prestigiul academic prin furnizarea unei oferte educaționale de foarte bună calitate, permanent ajustată la așteptările unor beneficiari tot mai exigenți, preocupați tot mai mult de importantele transformări ale pieței muncii în ceea ce privește structura ocupațională, dar și de calitatea transferului de cunoaștere și bune practici în cadrul procesului educațional.

Deschiderea către societate și mediul de afaceri, stimularea calității procesului didactic, orientarea spre performanță prin implicarea directă și activă a studenților, implicarea acestora dar și a angajatorilor în procesul de evaluare și asigurare a calității educației, reprezintă pentru Facultatea de Științe Economice esența unei politici manageriale dezvoltate pe parcursul a mai bine de 27 de ani.

Orice proces de adaptare și tranformare presupune în amonte un complex pachet vizionar, construit și fundamentat pe pilonii exigenței, competitivității, valorii profesionale și managementului de top, a pasiunii și dragostei pentru profesie și studenți, pentru actul didactic în general, ca parte a unui program riguros și coerent, care să contribuie cu răspunsuri concrete la noile provocări specifiece societății bazată pe cunoaștere.

Învățământul superior reprezintă în prezent pentru România o resursă absolut necesară redefinirii fundamentelor competitivității, competitivitate indispensabilă economiei și societății românești.

Plecând de la aceasta premisă, dar și de la componenta fundamentală a activității Universității „Athenaeum” din București – calitate a educației pentru piața muncii și responsabilitate publică în raport cu programele asumate, Facultatea de Științe Economice are în prezent misiunea  și rolul de a forma specialiști capabili să răspundă atât nevoilor de dezvoltare a companiilor naționale și multinaționale, cât și firmelor preocupate să-și dezvolte activitatea la nivel național și internațional, oferind programe de licență și master cu specializarea în contabilitate și informatică de gestiune și administrarea afacerilor.

Studiile și cercetările în domeniu, dar și viața economico-socială dovedesc că specializările oferite de facultatea noastră sunt din ce în ce mai căutate, considerate în egală măsură profesii de viitor.

Prin înalta calificare a corpului didactic noi suntem pregătiți să oferim tuturor celor care cu încredere ne trec pragul programe bazate pe originalitate și inovație academică, adaptate complexelor schimbări structurale din învățământul  superior din România, dar și dinamicii din mediul antreprenorial. Ca și întreaga echipă a Universității „Athenaeum” din București, suntem pentru o „Românie educată și conectată la schimbările societății bazate pe cunoaștere”.

LECT. UNIV. DR. RADU GHEORGHE
DECAN, FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE | UNIVERSITATEA ATHENAEUM

 

Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE

Este o structură academică cu tradiţie în învăţământul superior economic privat din România, s-a înfiinţat în 1990 sub denumirea Finanţe Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

Ca o recunoaştere a calităţii şi profesionalismului manifestat în formarea studenţilor, Facultatea de Ştiinţe Economice a fost acreditată prin Legea nr.135/2005 intrând cu drepturi depline în sistemul naţional de învăţământ, acest lucru presupune:

 • organizarea examenelor de licenţă şi disertaţie în cadrul facultăţii;
 • eliberarea diplomelor de licenţă şi masterat;
 • organizare cursuri postuniversitare.

Fiind într-o continuă dinamică şi adaptabilitate la cerinţele pieţei muncii, Facultatea de Ştiinţe Economice are următoarele programe de studii:

 

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Misiunea programului este de a forma specialişti ce deţin cunoştinţe şi competenţe necesare organizării şi conducerii contabilităţii moderne, utilizării acestora în managementul entităţii organizaţiei.

Competenţe profesionale:

 • Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/organizaţiei
 • Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil
 • Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale
 • Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari
 • Derularea operaţiunilor specifice controlului

 

MANAGEMENT

Misiunea programului este de a forma specialişti ce deţin cunoştinţe şi competenţe necesare în domeniul managementului.

Competenţe profesionale:

 • Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT
 • Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei
 • Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi)
 • Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control- evaluare
 • Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)
 • Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale

 

INFORMATICA ECONOMICA

Misiunea programului este de a pregăti economiști cu competențe bine definite în domeniul tehnologiilor informaționale și al sistemelor informatice pentru mediul de afaceri în concordanţă cu standardele educaţionale şi de cercetare existente la nivel european şi internațional și în corelaţie cu nomenclatorul de calificări existent la nivel naţional şi comunitar.

Competenţe profesionale:

 • Utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor si metodelor de investigare a fenomenelor si proceselor economice
 • Utilizarea eficientă a resurselor sistemelor calcul, de operare si ale Internetului
 • Utilizarea adecvată a produselor software de birotica pentru solutionarea de probleme specifice
 • Dezvoltarea de componente pentru produse software, folosind  structuri de date, algoritmi , tehnici si limbaje de programare evoluate
 • Dezvoltarea de aplicații informatice care utilizeaza baze de date, resurse multimedia si tehnologii client-server/servicii web
 • Actualizarea sistemelor informationale/sistemelor informatice si aplicatiilor ERP

 

În conformitate cu procesul Bologna, ciclul I studii universitare de licenţă are o durată de 3 ani, puncte credit 180.