Practica master

 

În atenţia masteranzilor studii universitare de Master anul universitar 2022/2023

Master Puterea executivă și administrația publică - anul I şi anul II

Master Contabilitate, Audit și Consultanță - anul II

 

Practica de specialitate pentru masteranzii din anul II se desfăşoară conform Regulamentului în perioada 02.05 – 21.05.2023 (3 săptămâni).

Practica de specialitate pentru masteranzii din anul I se desfăşoară conform Regulamentului în perioada 08.05 – 03.06.2023 (4 săptămâni).

Masteranzii sunt rugați să transmită o cerere (anexa 1) pe adresa de email secretariat@univath.ro la începutul semetrului al II lea, cererea cu opţiunea în vederea desfăşurării stagiului de practică la unul dintre partenerii cu care Universitatea Athenaeum are încheiate convenţii cadru (conform listei prezentată mai jos).

Masteranzii care doresc să efectueze practica în organizaţiile în care sunt încadraţi în muncă (dacă își desfășoară activitatea în domeniul programului de master urmat, sau dacă organizația respectivă are departamente în domeniul programului de master) vor transmite universității o cerere (anexa 2) în vederea încheierii unei convenții cadru cu organizația respectivă.

Documentele care vor fi prezentate la colocviul de practică sunt: caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică corespunzătoare specializării urmate) şi raportul tutorelui vizat de partener.

Documentele menţionate se regăsesc aici pe site.

Masteranzii vor susţine colocviul în perioada 06.06 – 18.06.2023.

 

Disciplina “Stagiu pentru elaborarea lucrarii de disertație” 22.05 – 03.06.2023 (2 săptămâni).

Studenţii se vor documenta în vederea elaborării lucrării de disertație, urmând să susţină colocviul conform planificării care se va afişa ulterior, în cadrul căruia se vor prezenta 2 capitole din lucrarea de disertație.

Masteranzii vor prezenta cele 2 capitole din lucrarea de disertație în perioada 06.06 – 18.06.2023.