DESPRE NOI

Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti a fost fondată în anul 1990 ca instituție particulară de învatamânt superior, non profit şi a devenit persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional de Învăţământ, prin Legea 135/ 24 mai 2005.

Pe toată traictoria activităţii, marcată de cei 34 ani de existenţă, întreaga atenţie a conducerii Universităţii a fost axată pe conţinutul  învăţamântului, pe asigurarea dimensiunii şi structurii cunoştinţelor mereu înconcordanţă cu ecuaţia cerere ofertă educaţională, ea însăşi în dinamică permanentă în spaţiul intern, european, internaţional.

Activitatea didactică și de cercetare din Universitatea "Athenaeum" este organizată în paradigma  Universitatea Bologna, programele de studii cuprinzând cele 2 cicluri, studii universitare de licenţă și studii universitare de masterat.

În acest scop se au în vedere: promovarea cooperarii europene în domeniul asigurării calităţii educaţiei; transparenţa şi compatibilitatea studiilor  absolvite în universităţile româneşti, în raport cu celeoferite de statele membre ale Uniunii Europene; generalizarea aplicării Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS);adoptarea de măsuri pentru facilitarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice universitare.

Alături de distinşii mei colegi din corpul profesoral, am încercat să oferim studenţilor preocupaţi de domeniul economico - administrativ realizarea unui învăţământ de calitate, performant, întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei, păstrarea identităţii naţionale şi realizarea aspiraţiilor societăţii româneşti.

Universitatea desfăşoară activităţi diverse pentru a-şi promova imaginea, a-şi face cunoscute realizările.

Acţiunile, momentele, evenimentele demonstrează deschiderea amplă spre lume a Universităţii ,,Athenaeum”, dorinţa de a colabora pe multiple planuri, în spaţiul european şi internaţional al învăţământului.

 Prof.univ.dr. VASILE EMILIA

 

 

conf  Conferinte