DESPRE NOI

Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti a fost fondatăîn anul 1990 ca institutie particulara de învatamântsuperior, non-profit şi a devenit persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a SistemuluiNaţional de Învăţământ, prin Legea 135/ 24 mai 2005.

Pe toată traiectoria activităţii, marcată de cei 31 ani de existenţă, întreaga atenţie a conducerii Universităţii a fost axată pe conţinutul învăţamântului, pe asigurareadimensiunii şi structurii cunoştinţelor mereu înconcordanţă cu ecuaţia cerere-ofertă educaţională, eaînsăşi în dinamică permanentă în spaţiul intern, european, internaţional.

Activitatea didactică și de cercetare din Universitatea ,,Athenaeum” este organizată în paradigma Bologna, programele de studii cuprinzând cele 2 cicluri, Licenţă șiMasterat. În acest scop se au în vedere: promovareacooperarii europene în domeniul asigurării calităţiieducaţiei; transparenţa şi compatibilitatea studiilorabsolvite în universităţile româneşti, în raport cu celeoferite de statele membre ale Uniunii Europene; generalizarea aplicării Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS); adoptarea de măsuri pentrufacilitarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didacticeuniversitare.

Alături de distinşii mei colegi din corpul profesoral, am încercat să oferim studenţilor preocupaţi de domeniul economico-administrativ realizarea unui învăţământ de calitate, performant, întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei, păstrarea identităţii naţionale şi realizarea aspiraţiilor societăţii româneşti.

Universitatea desfăşoară activităţi diverse pentru a-şi promova imaginea, a-şi face cunoscute realizările.

Acţiunile, momentele, evenimentele demonstrează deschiderea amplă spre lume a Universităţii ,,Athenaeum”, dorinţa de a colabora pe multiple planuri, în spaţiul european şi internaţional al învăţământului.

 Prof.univ.dr. VASILE EMILIA

 

Link site Conferință Universitatea Athenaeum