Alegeri 2020-2024

28.10.2022

Rezultatele alegerilor pentru ocuparea locului vacant în Biroul Consiliului Facultăţii de Administraţie Publică si a locului vacant, de reprezentant al cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică, în Senatul Universităţii.

În urma alegerilor din data de 27.10.2022, Biroul electoral declară ales în Senatul universitar drept reprezentant al Facultăţii de Administratie Publică pe domnul Lector univ.dr.Tudor Antoniu.

Pe locul vacant din  Biroul Consiliul Facultăţii de Administratie Publică a fost ales domnul  Lector univ.dr.Tudor Antoniu.

 

24.10 2022 

Rezultate alegeri la nivelul Departamentului de Ştiinte Adinistrative  din cadrul UATH

In urma alegerilor desfasurate în data de 20.10.2022 a fost ales drept Director al Departamentului de Ştiinţe Adinistrative  domnul Lector univ.dr. Tudor Antoniu.

 

Organizarea de alegeri pentru ocuparea posturilor vacante în structurile

și funcțiile de conducere de la nivelul Facultății de Administrație Publică

și Senatul universitar

 

Facultatea de Administrație Publică organizează alegeri după cum urmează:

1.Alegerea Directorului Departamentului de Științe Administrative și a membrilor Consiliului Departamentului de Științe Administrative.

2. Alegerea unui reprezentant al cadrelor didactice în Senatul Universitar și alegerea unui membru în Biroul Consiliului Facultății.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A ALEGERILOR

03 – 17.10.2022       Depunerea candidaturilor

20.10.2022               Alegeri la nivelul Departamentului de Științe Administrative pentru funcția de Director

                                 și Consiliul Departamentului de Științe Administrative.

27.10.2022              Turul I de alegeri pentru un  reprezentant în Senatul Universitar și alegerea unui membru

                                 în Biroul Consiliului Facultății.

28.10.2022               Publicarea rezultatelor alegerilor.

03.11.2022               Eventual Turul II alegeri pentru Senatul Universitar.

04.11.2022               Publicarea rezultatelor alegerilor Turul II pentru Senatul Universitar și alegerea unui membru

                                 în Biroul Consiliului Facultății.

                                               Validare în Senat a rezultatelor alegerilor

 

Cererile se depun la secretariat sau la adresa de email secretariat@univath.ro

 

Alegeri reprezentanți Senat, la nivelul facultăților

În data de 10.01.2020 au avut loc alegerile reprezentanților cadrelor didactice în Senatul Universității Athenaeum.

Alegerile s-au desfășurat la nivelul celor două facultăți și au fost validate ulterior în Senatul Universității Athenaeum din 21.01.2020.

Alegerea Președintelui Senatului a avut loc în data de 21.01.2020. În urma votului secret și liber exprimat a fost aleasă Președintă a Senatului Doamna Prof.univ.dr. Emilia Vasile.

În data de 26.02.2020 au avut loc alegerile pentru funcția de Rector al UATH. În urma votului secret și liber exprimat a fost aleasă Rector Doamna Conf.univ.dr. Daniela Mitran.

În data de 15.04.2020 au fost organizate concursuri pentru ocuparea funcției de Decan în cadrul celor două facultăți.

La Facultatea de Științe Economice a fost declarat câștigător al concursului de Decan, Domnul Lect.univ .dr. Radu Gheorghe.

La Facultatea de Administrație Publică a fost declarată câștigătoare a concursului de Decan, Doamna Conf.univ.dr. Radu Brîndușa Mihaela.