Alegerea disciplinelor optionale si facultative CtAC