Programe de studii

Studii universitare de licență

I. Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE

Specializări:

·INFORMATICĂ ECONOMICĂ

·CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE  GESTIUNE

·MANAGEMENT

II. Facultatea de ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

·Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

 

Studii universitare de master

I. Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE

·CONTABILITATE, AUDIT ŞI CONSULTANŢĂ 

·SISTEM INFORMATIONAL CONTABIL IN ASISTAREA DECIZIILOR

II. Facultatea de ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

·PUTEREA EXECUTIVĂ ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Image
ADMITERE 2024