Conducerea Universitatii

FUNCTIA

NUME SI PRENUME

TELEFON

E-MAIL

PREŞEDINTE UNIVERSITATE/ PREŞEDINTE SENAT

Prof.univ.dr. Emilia Vasile

021.230.57.26/38

rector@univath.ro

RECTOR

Lect.univ.dr. Radu Gheorghe

021.230.57.26/38

rectorat@univath.ro

radu.gheorghe@univath.ro

PRORECTOR

Conf.univ.dr.Dănuţ Simion

021.230.57.26/38

prorector@univath.ro

simion.danut@univath.ro

DECAN  
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Lect.univ.dr. Florentina Pantazi

021.230.57.26/38

 

decan_stiinte_economice@univath.ro

pantazi.florentina@univath.ro

 

DIRECTOR DEPARTAMENT ŞTIINŢE ECONOMICE

Lect.univ.dr. Matei Ducu Adrian

021.230.57.26/38

director_departament_stiinte_economice@univath.ro
matei.ducu@univath.ro

DECAN
FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Conf.univ.dr. Brînduşa Mihaela Radu

021.230.57.26/38

decan_administratie_publica@univath.ro;

radu.brindusa@univath.ro

DIRECTOR DEPARTAMENT ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Asist.univ.dr. Nicolau Adrian Nicolae Cătălin

021.230.57.26/38

director_departament_stiinte_administrative@univath.ro

nicolau.adrian@univath.