Conducerea Universitatii

FUNCTIA

NUME SI PRENUME

TELEFON

E-MAIL

PREŞEDINTE UNIVERSITATE/ PREŞEDINTE SENAT

Prof.univ.dr. Emilia Vasile

021.230.57.26/38

rector@univath.ro

RECTOR

Lect.univ.dr. Radu Gheorghe

021.230.57.26/38

rectorat@univath.ro

gheorghe.radu@univath.ro

PRORECTOR

Conf.univ.dr.Dănuţ Simion

021.230.57.26/38

prorector@univath.ro

DECAN  
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Lect.univ.dr. Florentina Pantazi

021.230.57.26/38

decan_stiinte_economice@univath.ro

 

DIRECTOR DEPARTAMENT ŞTIINŢE ECONOMICE

Lect.univ.dr. Matei Ducu Adrian

021.230.57.26/38

director_departament_stiinte_economice@univath.ro
ducu.matei@univath.ro

DECAN
FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Conf.univ.dr. Brînduşa Mihaela Radu

021.230.57.26/38

decan_administratie_publica@univath.robrandusa.radu@univath.ro

DIRECTOR DEPARTAMENT ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 

021.230.57.26/38

director_departament_stiinte_administrative@univath.ro