Cazare

La începutul fiecărui an universitar, se vor depune la secretariat cererile privind cazarea, pentru căminele cu care Universitatea Athenaeum are încheiat un protocol .