Etica Universitara

COMPONENTA COMISIEI DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE

PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ

la nivelul Universităţii ,,Athneaeum” din Bucuresti

în anul univ. 2021 – 2022

Comisia de etică şi deontologie profesională universitară

Lect.univ.dr. Manea Liliana – Presedinte

Lect.dr. Dumitrescu Cătălin – Membru

Asist.dr. Bindileu Iuliana  – Membru

Verdes Sabin - Membru reprezentant econ.-admin.

Narcis Vlad Barbu – Student -Membru

 

La adresa de email: sesizaricomisiadeetica@univath.ro pot fi depuse sesizări privind încălcarea normelor de etică universitară sau alte disfuncţionalităţi privind activitatea didactică şi administrativă.

Nu se vor lua în considerare sesizările anonime.

Sesizarea se va întocmi conform formularului de mai jos.