Programe de studii

Studii universitare de licență

I. Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE

Specializări:

  • INFORMATICĂ ECONOMICĂ
  • CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE  GESTIUNE
  • ADMINISTRAREA AFACERILOR
  • MANAGEMENT

II. Facultatea de ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

  • Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

 

Studii universitare de master

I. Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE

  • CONTABILITATE, AUDIT ŞI CONSULTANŢĂ 
  • SISTEM INFORMATIONAL CONTABIL IN ASISTAREA DECIZIILOR

II. Facultatea de ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

  • ADMINISTRAŢIE EUROPEANĂ. INSTITUŢII ŞI POLITICI PUBLICE
  • PUTEREA EXECUTIVĂ ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ