Oferta cursuri postuniversitare decembrie 2021

sigla_ATH

 

Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti, vă invită să participaţi la cursul de pregătire profesională continuă (tip postuniversitar), cu tema:

 

    Digitalizarea și securitatea informației în instituțiile publice și mediul de afaceri

 

 Din tematică:

  1. Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale pentru a primi, evalua, stoca, produce şi prezenta informaţii, dar şi pentru a comunica şi a participa în reţele prin intermediul Internetului.
  2. Înţelegerea principiilor şi regulile de bază ale tehnicilor de căutare a datelor cu relevanţă pentru informatica economică.
  3. Abordarea economica eficienta a tehnologiilor informationale si de comunicatie (rezolvarea unor probleme curente economice).
  4. Prezentarea datelor prin diferite forme de rapoarte: PowerPoint, Excel, Blog Web, Site Web.
  5. Cursul facilitează un cadru pentru înțelegerea interdependențelor existente dintre amenințările, riscurile și vulnerabilitățile de natură cibernetică, acestea putȃnd influența mediul internaţional/regional/ naţional/ individual de securitate.
  6. Interpretarea corectă a conceptelor de: cyberdefence, cybersecurity, subliniind dimensiunile diferite ale securităţii cibernetică; evoluția sistemelor de apărare din perspective politice, economice și de securitate individuală/naţională; mecanisme decizionale în contextul abordărilor regionale de securitate în cadrul organizațiilor internaționale, rolul statelor naționale în combaterea ameninţărilor cibernetice.

 

Grup ţintă: Cursul se adresează tuturor celor  care sunt interesaţi de noţiuni de bază legate de securitatea informaţiilor şi protejarea acestora.

 

Lector:  Conf.univ.dr. Dănuț Simion, şi Lect.univ.dr. Dumitrescu Cătălin, specialişti cu o vastă experienţă în domeniul IT.

 

Cursul se va desfățura live pe platforma ZOOM în perioada 22 iunie – 22 iulie 2022.

Certificare: Certificat de atestare a competenţelor profesionale (5 puncte credit) cu  antetul Ministerul Educaţiei.

 

Taxă servicii instruire 1500 ron.

 

Plata cursului se efectuează în contul Universităţii Athenaeum RO30RNCB0072060112380001 deschis la BCR sectorul 1.

Documente necesare înscrierii: diploma de licenţă (în original și copie xerox), certificatul de naștere (copie xerox), certificatul de căsătorie (copie xerox), copie carte de identitate (copie xerox).

 

PREŞEDINTE

Prof.univ.dr. Emilia Vasile