Misiune

1.  Misiunea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC)
Se centrează pe asistarea studenţilor în informarea, consilierea şi orientarea în carieră în vederea integrării acestora pe piaţa forţei de muncă. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră completează oferta de servicii pentru studenţii Universităţii ,,Athenaeum” în vederea creşterii angajabilităţii absolvenţilor.

2.  Principalele obiective pentru realizarea misiunii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră sunt:
•    Orientarea şi consilierea studenţilor în vederea planificării şi gestionării traseului (profesional) educaţional;
•    Formarea şi dezvoltarea competenţelor transversale şi a abilităţilor de integrare pe piaţa forţei de muncă;
•    Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme de management al consilierii
•    Desfăşurarea de activităţi ştiinţifice

3.   Domenii de activitate ale Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră
Consilierea în carieră, care ajută studenţii să îşi clarifice scopurile, să îşi înţeleagă propriul profil vocaţional, să ia decizii importante, să fie responsabil propriilor acţiuni şi să îşi gestioneze cariera.

4.   Proiecte realizate de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
Din activităţile cCentrului de Consiliere şi Orientare în Carieră, menţionăm:
•    Creşterea satisfacţiei şi fidelităţii studenţilor faţă de Universitatea ,,Athenaeum”
•    Promovarea Universităţii ,,Athenaeum”pe piaţa muncii, în vederea posibililor angajatori
•    Optimizarea imaginii Universităţii ,,Athenaeum” în rândul actualilor şi potenţialilor studenţi prin suportul activ pe care îl oferă Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră în dezvoltarea profesională.
•    Generarea de diverse materiale suport pentru studenți
•    Prezentări de oferte de muncă ale companiilor (târguri de job-uri)
•    Traininguri, seminarii, workshop-uri
•    Consiliere psihologică și evaluare aptitudinală
•    Consilierea studenților pe diverse probleme
•    Informarea studenților și a absolvenților prin căile de comunicare ale CCOC