Mesaj Decan Facultatea de Stiinte Economice

Radu_Gheorghe  Mesajul decanului Facultății de Științe Economice

Cu o tradiție câștigată prin preocupările în ceea ce privește dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță,  Facultatea de Științe Economice și-a dobândit an de an prestigiul academic prin furnizarea unei oferte educaționale de foarte bună calitate, permanent ajustată la așteptările unor beneficiari tot mai exigenți, preocupați tot mai mult de importantele transformări ale pieței muncii în ceea ce privește structura ocupațională, dar și de calitatea transferului de cunoaștere și bune practici în cadrul procesului educațional. 

Deschiderea către societate și mediul de afaceri, stimularea calității procesului didactic, orientarea spre performanță prin implicarea directă și activă a studenților, implicarea acestora dar și a angajatorilor în procesul de evaluare și asigurare a calității educației, reprezintă pentru Facultatea de Științe Economice esența unei politici manageriale dezvoltate pe parcursul a trei decenii de activitate.

Orice proces de adaptare și tranformare presupune în amonte un complex pachet vizionar, construit și fundamentat pe pilonii exigenței, competitivității, valorii profesionale și managementului de top, a pasiunii și dragostei pentru profesie și studenți, pentru actul didactic în general, ca parte a unui program riguros și coerent, care să contribuie cu răspunsuri concrete la noile provocări specifiece societății bazată pe cunoaștere.

Învățământul superior reprezintă în prezent pentru România o resursă absolut necesară redefinirii fundamentelor competitivității, competitivitate indispensabilă economiei și societății românești.

Prin înalta calificare a corpului didactic noi suntem pregătiți să oferim tuturor celor care cu încredere ne trec pragul programe bazate pe originalitate și inovație academică, adaptate complexelor schimbări structurale din învățământul  superior din România, dar și dinamicii din mediul antreprenorial. Ca și întreaga echipă a Universității „Athenaeum” din București, suntem pentru o „Românie educată și conectată la schimbările societății bazate pe cunoaștere”.

Decan,

Lect.univ. dr. Radu Gheorghe