Etica Universitara

Comisia de etică şi deontologie profesională a UATH aprobată în şedinţa de Senat este următoarea:

Conf.univ.dr. Radu Brîndușa - Preşedinte

Conf.univ.dr. Simion Dănuţ - Membru

Lect.univ.dr. Cârlan Mircea - Membru

Verdeş Sabin - Membru reprezentant economico - administrativ

Răducu Stela Cristina - Student