Echipa

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

Componenţa echipei aprobată în data de 08.04.2020 este următoarea:

Director  - Lector dr. Radu Gheorghe

Membru  - Prof.dr. Vasile Emilia

Membru - Conf. Mitran Daniela

Membru - Conf.univ.dr. Radu Brînduşa Mihaela