Anunturi importante

Stimaţi studenţi şi masteranzi,

• Programările restanţelor pentru semestrul al II lea, anul universitar 2020/2021, se vor afişa pe site-ul Universității Athenaeum www.univath.ro, în data de 11 iunie 2021 după ora 16,00, în secţiunea “Avizier”, unde accesul se face pe baza de user și parolă ( afișate la avizierul Universității Athenaeum).
• Sesiunea de restanţe pentru studiile universitare de licenţă/masterat (toți anii) este în perioada 12 – 26 iunie 2021.
• Sesiunea de reexaminări (examenele din semestrul I și II) pentru anii III licenţă şi anul II master este în perioada 28 iunie – 4 iulie 2021.
• Sesiunea de reexaminări (examenele din semestrul I și II) pentru anii I și II licenţă şi anul I master este în perioada 13 – 26 septembrie 2021.
• Pentru a putea susține examenele, studenții/masteranzii trebuie să aibă achitată taxa universitară pentru acest an.
• Eventualele modificări ale programării examenelor vor fi afişate pe site-ul Universităţii. În acest sens vă rugăm să consultaţi zilnic planificarea acestora.
• Cursurile în format digital vor putea fi descărcate de pe site din Biblioteca virtuală http://univath.ro/biblioteca
Accesul la “Biblioteca virtuală” și „Avizier”, se face pe baza de user și parolă, care sunt afișate la avizierul Universității Athenaeum.

RECTORAT

*

Examenele de licență și disertație se vor desfășura fizic la sediul Universității Athenaeum din Str. Giuseppe Garibaldi nr. 2A, sectorul 2 în perioada 14 - 17 iulie 2021.
Perioada de înscriere este 28 iunie – 4 iulie 2021.
Vă reamintim că toate informațiile utile privind examenele de licență și disertație, le regăsiți pe site-ul universității www.univath.ro în secțiunea INFO UTILE, în LICENȚĂ 2021 sau în DISERTAȚIE 2021.

RECTORAT