Contabilitate, Audit si Consultanta

Programul de master CONTABILITATE, AUDIT ŞI CONSULTANŢĂ se încadrează în domeniul contabilitate şi îşi propune să formeze specialişti de înaltă clasă, iniţiaţi în studiu şi analiza problemelor contabilităţii, auditului financiar şi managementului.

Acest program urmăreşte desăvârşirea formării unor specialişti capabili să răspundă la un nivel superior cerinţelor actuale ale instituţiilor din sectorul public sau privat.

Programul de master CONTABILITATE, AUDIT ŞI CONSULTANŢĂ se adresează în primul rând absolvenţilor specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi are perspective certe de integrare în activitatea practică în domeniul gestiunii şi consultanţei fiscale la nivel naţional şi internaţional, auditului intern , expertiză contabilă şi control intern.

Absolvirea Programului de masterat Contabilitate, Audit şi Consultanţă asigură accesul la stagiu în cadrul Camera Auditorilor Financiari din România şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.