Administratie Europeana. Institutii si Politici Publice

Misiunea programului de masterat ADMINISTRAŢIE EUROPEANĂ. INSTITUŢII ŞI POLITICI PUBLICE este acela de a dezvolta competenţele masteranzilor în vederea activării lor în administraţia centrală şi locală, în instituţii publice şi alte entităţi economice, ministere.

Misiunea programului de cercetare este acela de a aprofunda înţelegerea conceptelor şi domeniilor pe care le acoperă acest modul, legăturile şi complementaritatea dintre administraţia publică, instituţiile publice, juridice şi alte entităţi economice.

Obiectivul principal al programului este de a pregăti specialişti pentru o carieră profesională în cadrul sistemului administraţiei publice naţionale cât şi în administraţia publică europeană, în domeniile managementului administraţiei publice, finanţelor publice europene.

Posibilităţile de angajare după absolvire se regăsesc în nomenclatorul naţional de calificări. Printre acestea se regăsesc: consilier în administraţia publică, consilier organizare legislativ, expert în administraţia publică, expert organizare legislaţie, consilier afaceri economice, inspector de specialitate formare evaluare şi selecţie profesională, manager de proiect.

Programul de master conferă absolvenţilor nivelul de studii ISECED 7 din standardele Instituţiilor de clasificare a studiilor şi pune bazele studiului aprofundat ciclului III Doctorat, în specializările dobândite.

La nivelul statelor membre ale Uniunii Europene se pune un accent tot mai mare pe perfecţionarea funcţionarilor publici. În conformitate cu premisele perfecţionării funcţionarilor publici şi cu normele impuse de Uniunea Europeană, calitatea funcţionarilor din administraţia publică va avea un pact major în mediul socio-economic din România, astfel că absolvenţii acestui modul de masterat, vor putea să acceadă cu uşurinţă la obţinerea unui statut de funcţionar corespunzător cu cerinţele europene.

Fiind în concordanţă cu strategia Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici care depun eforturi susţinute pentru formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici