Proiecte in derulare

sigla 31 ani

 

1. Proiectul CUNOAŞTEREA ŞI PROMOVAREA PROBLEMATICII DIASPOREI ROMÂNEŞTI ÎN MEDIUL UNIVERSITAR

Motivația de a iniția și desfășura acest proiect a venit din dorința noastră de a face cunoscute problemele diasporei studenților şi masteranzilor noștri, societății civile,  cadrelor de conducere din administrația centrală şi locală. Diaspora română numără peste  5 milioane de persoane, iar studiile întreprinse estimează că peste 60% dintre acestea doresc să se  întoarcă în țară atunci când vor putea și vor considera oportun. Peste 5% dintre ei revin în țară în fiecare an, iar alţi români aleg să emigrează din diverse considerente de ordin economic, pentru studii sau din alte cauze. Problematica legată de  diaspora nu este pe deplin cunoscută şi tratată corespunzător de către autorităţile publice române, dar şi de societatea civilă. Prin proiectul propus dorim să cercetam şi să asigurăm o mai bună înțelegere şi abordare a problematicii legate de diaspora, atât de către mediul universitar, administraţia publică, cât şi de societatea civilă.

 Universitatea Athenaeum din Bucuresti doreşte să asigure o constientizare mai largă a problematicii diasporei, să creeze un mediu de cercetare şi discuţii în rândul studenţilor, cadrelor didactice, partenerilor publici şi privaţi, organizaţiilor diasporei române prin dezvoltarea unei platforme  interactive. Această platformă va asigura difuzarea mai largă a rezultatelor proiectului către mediul universitar, continuarea cercetarilor în domeniul problematicii diasporei, iar  Forumul de discuţii care va fi pus la dispoziţie  prin platformă va asigura o comunicare deschisă şi rapidă între mediul universitar şi diaspora.

 În parteneriatul cu Federația Asociaților de Români din Europa (FADERE), Universitatea a fost  implicată  în organizarea unor evenimente culturale, educaționale, precum și în realizarea de studii/sondaje pentru tinerii din diaspora.

Tot în cadrul parteneriatului cu FADERE încă din anul 2016 Universitatea derulează proiecte pentru diaspora de diseminare a informațiilor privind participarea a celor din diaspora la cursurile organizate în cadrul instituției noastre, participarea la evenimente organizate în comun în perioada iunie –iulie 2017  în Madrid, Spania.

 2. Proiectul Centenarul Marii Uniri – restaurarea memoriei unitare cu gândul la viitor

Proiectul s-a dezvoltat din initiativa Universității încă din septembrie 2017, împreună cu partenerii fiind conceput planul de activități si cererea de finanțare. Solicitantul conduce implementarea tuturor activităților proiectului, pe baza experienței in management de proiect acumulata in proiecte anterioare. Asigura personalul pentru echipa de management. - realizează campaniile de informare si conștientizare a persoanelor in vederea constituirii unui grup ținta proiect, coordonează și se implică direct în producția tuturor materialelor în cadrul proiectului Centenarul Marii Uniri – restaurarea memoriei unitare cu gândul la viitor.

Coordonator Proiect (S): Universitatea Athenaeum din București; Partener nr.1 (P1): Universitatea ,,VALAHIA'' din Târgoviște; Partener nr.2 (P2):  Inspectoratul Școlar Dâmbovița – Târgoviște; Partener nr.3 (P3): Fundația Academia Universitară Athenaeum.

3. Proiectul RAZBOIUL REÎNTREGIRII  - DRUMUL AFIRMÂRII INTERESELOR NAȚIONALE ALE ROMÂNILOR

Prin proiectul ”RAZBOIUL REÎNTREGIRII  - DRUMUL AFIRMĂRII INTERESELOR NAȚIONALE ALE ROMÂNILOR”echipa Fundației Academia Universitară “Athenaeum” își propune promovarea valorilor istorico-culturale referitoare la Primului Război Mondial, respectiv desfășurarea de activități în scopul conștientizării importantei evenimentelor istorice, a semnificației zilelor de 24 Ianuarie 1859 și de 1 Decembrie 1918 precum și a consecințelor actelor istorice asupra poporului și statului român, respectiv faptul că Primul Război Mondial (1914-1918) a fost un conflict armat izbucnit ca urmare a contradicțiilor dintre marile puteri imperialiste în lupta pentru reîmpărțirea sferelor de influenta si pentru acapararea de teritorii si colonii străine.

Formarea deprinderilor de cercetare individuală și în echipe și îmbogățirea culturii generale prin concentrarea atenției asupra unor teme complementare programelor școlare sunt elemente esențiale pentru dezvoltarea competențelor specifice, a valorilor și atitudinilor cetățenești ale elevilor, a sentimentului de apartenență la comunitatea locală și a conștiinței naționale.

Tot în cadrul proiectului ne propunem să realizam sub forma unei lucrări de prezentare (broșură) incitanta a marilor conflicte, cu descrieri detaliate ale strategiilor de comanda, ale tacticilor de lupta si ale bătăliilor dintre forțele armate opuse de-a lungul stadiilor cruciale ale unor campanii-cheie. Autorii lucrării sunt istorici militari colaboratori ai solicitantului, lucrarea se dorește a avea  desene originale, fotografii de epoca alb-negru si color, harți minuțioase cu mișcările trupelor pe câmpul de lupta.

Proiectul s-a dezvoltat din inițiativa Universității încă din februarie 2018, fiind conceput planul de activități si cererea de finanțare. Solicitantul conduce implementarea tuturor activităților proiectului, pe baza experienței in management de proiect acumulata în proiecte anterioare. Asigura personalul pentru echipa de management privind implementarea activităților proiectului, realizează campaniile de informare și conștientizare a persoanelor in vederea constituirii unui grup ținta proiect, coordonează și se implică direct în producția tuturor materialelor în cadrul proiectului, iar partenerii ( la nivel național: reprezentanții Com. Dragalina și ai Com. Stefan cel Mare și la nivel internațional: Asociației româno-germane „ DACIA“ Nürnberg, Germania).

*

Universitatea “Athenaeum” din București în parteneriat cu Asociația “Conștiință și
Libertate“ România organizează în perioada 14 – 15 noiembrie 2018, la Palatul
Parlamentului, Conferința științifică internațională “Ideea unității naționale, libertatea
de conștiință și principiile societății democratice”.