Practica master

În atenţia masteranzilor anului II studii universitare de Master

Master Puterea executivă și administrația publică

Master Contabilitate, Audit și Consultanță

Practica de specialitate pentru masteranii anului II se desfăşoară conform Regulamentului în perioada 25.04 – 15.05.2021 (3 săptămâni).

Masteranzii sunt rugați să transmită o cerere (anexa 1) pe adresa de email secretariat@univath.ro până la începutul semetrului II, cererea cu opţiunea în vederea desfăşurării stagiului de practică la unul dintre partenerii cu care Universitatea Athenaeum are încheiate convenţii cadru (conform listei prezentată mai jos).

Masteranzii care doresc să efectueze practica în organizaţiile în care sunt încadraţi în muncă ( dacă își desfășoară activitatea în domeniul programului de master urmat, sau dacă organiyația respectivă are departamente în domeniul programului de master) vor transmite universității o cerere (anexa 2) în vederea încheierii unei convenții cadru cu organizația respectivă.

Documentele care vor fi prezentate la colocviul de practică sunt: caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică corespunzătoare specializării urmate) şi raportul tutorelui vizat de partener.

Masteranzii vor susţine colocviul în perioada 31.05 – 15.06.2021.

Universitatea este parteneră în proiectul POCU/626/6/13/131142 " Strategii de practică pentru o tranziție dinamică de la studii către piața muncii" STUD - PRO My SMIS 131142 prin care se asigură stagii de practică plătită pentru studenții care se înscriu în grupul țintă.

Pentru informații suplimentare accesați www.stud-pro.ro/informatii-strategii-de-practica/