Practica licenta

Informații despre Practică 2020/2021

 

În atenţia studenţilor anului II

Practica de specialitate pentru studenții din anul II toate specializările, se desfășoară conform regulamentului în perioada 10.05 – 29.05.2021 şi va avea o durată de 3 săptămâni.

Se finalizează cu susţinerea colocviului în sesiune, conform planificării care se va afişa ulterior.

Studenţii vor prezenta caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică corespunzătoare specializării urmate), convenția de practică şi raportul scris al tutorelui.

Documentele menţionate se regăsesc aici pe site (fiecare document are link).

 

În atenţia studenţilor anului III

Practica pentru studenţii din anul III se desfăşoară conform regulamentului:

Specializarea Administrație Publică

Disciplina “Practica de specialitate”   17.05 – 22.05.2021 (o săptămână)

Se finalizează cu susţinerea colocviului în sesiune, conform planificării care se va afişa ulterior.

Studenţii vor prezenta caietul de practică completat pe durata stagiului (în conformitate cu fişa disciplinei de practică  corespunzătoare specializării urmate),Convenția de practică și Raportul tutorelui care atestă efectuarea stagiului de practică, într-o instituție publică/companie.

 

Disciplina “Practică pentru elaborarea lucrarii de licenţă” pentru Specializarea Administrație Publică   24.05 – 29.05.2021 (1 săptămână).

Disciplina “Practică pentru elaborarea lucrarii de licenţă” pentru Specializările Contabilitate și Informatică de gestiune

și Administrarea Afacerilor   17.05 – 29.05.2021 (2 săptămâni).

Studenţii se vor documenta în vederea elaborării lucrării de licenţă, urmând să susţină colocviul conform planificării care se va afişa ulterior,  n cadrul căruia se vor prezenta 2 capitole din lucrarea de licenţă.

Documentele menţionate se regăsesc aici pe site:

Raportul scris al tutorelui

Caietul de practică

Fișele de disciplină se regăsesc pe site-ul universității.

Studenții care nu au unde să efectueze stagiul de practică sunt rugați să trimită un email pe adresa secretariat@univath.ro în vederea repartizării lor.