Etica Universitara

COMPONENTA COMISIEI DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE

PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ

la nivelul Universităţii ,,Athneaeum” din Bucuresti

în anul univ. 2021 – 2022

Comisia de etică şi deontologie profesională universitară

aprobată în şedinţa de Senat din 13.12.2021

 

Lect.univ.dr. Manea Liliana – Presedinte

Lect.dr. Dumitrescu Cătălin – Membru

Lect.dr. Cârlan Mircea – Membru

Verdes Sabin - Membru reprezentant econ.-admin.

Narcis Vlad Barbu – Student -Membru

Rapoate comisie etica: