Anunturi importante

În  atenţia studenţilor şi masteranzilor

Studenţii și masteranzii sunt invitaţi să depună la secretariatul Universităţii Athenaeum, documentele care le lipsesc la dosarele personale care nu au fost depuse la înscriere.

Este obligatorie existența diplomei de bacalaureat în original la studiile universitare de licență la dosarul personal al studentului.

Este obligatorie existența diplomei de licență în original la studiile universitare de master la dosarul personal.

Termen limită 2 săptămâni - 15 martie 2021

DOSARUL DE ÎNSCRIERE la studiile universitare de licență trebuie să cuprindă:

Ø Diploma de bacalaureat (original şi copie);

Ø Adeverinţă medicală (apt pentru învăţământul superior);

Ø Certificatul de naştere (copie);

Ø 3 fotografii tip Carte de Identitate;

Ø Certificatul de căsătorie (copie);

Ø Copie Carte de Identitate;

DOSARUL DE ÎNSCRIERE la  studiile universitare de master trebuie să cuprindă:

Ø Diploma de licență (original şi copie);

Ø Adeverinţă medicală (apt pentru învăţământul superior);

Ø Certificatul de naştere (copie);

Ø 3 fotografii tip Carte de Identitate;

Ø Certificatul de căsătorie (copie);

Ø Copie Carte de Identitate;

Documentele lipsă la dosarul personal pot fi aduse la secretariatul universității sau să le transmiteți prin curier.